AROMAFAUNA

AROMATERAPEUTICKÉ VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

Bezpečnostní symboly a jejich význam.

01.11.2018

Bezpečnostní symboly a jejich význam.

Bezpečnostní symboly

 

Co to vlastně nařízení CLP je?

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

 

Nařizuje nám obsah etikety, jakým způsobem má vypadat balení a hlavně klasifikaci látek. Pod toto nařízení spadají i éterické oleje a směsi éterických olejů. A tak se stává, že po shlédnutí výstražných symbolů a přečtení klasifikace (H a P věty), se někteří jedinci zděsí a éterické oleje rychle zavrhnou jako jedovatou a zdraví nebezpečnou látku. Opak je ale pravdou. V naší nabídce najdete éterické oleje, které používáme při výrobě kosmetických přípravků. Od zákazníků máme zpětnou vazbu, že používají naše éterické oleje i vnitřně, či neředěné na kůži. A světe div se, nic se jim nestalo. U léků musíte též dodržovat dávkování, způsob použití, vhodnost použití. Dávka a způsob použití hraje obrovskou roli nejen u léků, ale i u éterických olejů. I ty jsou používány při výrobě léků, léčivých krémů a mastí. Vnitřní použití EO je ovšem na konzultaci s lékařem, ne s námi. Co tím chci ale říct? Vzhledem k nařízení CLP vás musíme informovat o klasifikaci dané látky/směsi, musíme mít vše viditelné na etiketě, musíme vás o tom informovat i na e-shopu. Proto vás prosím, až si tyto informace přečtete, mějte na paměti, že éterické oleje nejsou nic jiného, než koncentrované složky rostlin a jde jen o způsob použití a dávku daného éterického oleje. Při správném použití mohou kvalitní éterické oleje dělat zázraky.