AROMAFAUNA

AROMATERAPEUTICKÉ VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

Esenciální oleje jako součást krmiv hospodářských zvířat

20.04.2017

Esenciální oleje jako součást krmiv hospodářských zvířat

Esenciální oleje jako součást krmiv hospodářských zvířat

Pozitivních účinků esenciálních olejů si lze užívat různými způsoby, nejen jako součástí kosmetických přípravků. A tak možná nebudete překvapeni, že i pro zvířata lze využít různé cesty, kterými jim zprostředkovat působení těchto látek. Zajímavou oblastí je jejich aplikace jako součásti krmiv-a to nejen u domácích mazlíčků, ale i u hospodářských zvířat. I když účinky esenciálních olejů nejsou žádnou novinkou, zabydlují se v krmivářství až po letech zaměřených spíše na syntetické preparáty a doplňky krmiv. Dle evropské legislativy musí být doplňkové látky používané ve výživě zvířat povoleny příslušnými úřady. Na trhu se již takových přípravků vyskytuje celá řada.


Významná je z hlediska zdraví zvířat účinnost přímo proti patogenům postihujícím trávicí systém. Při chovu prasat jsou éterické oleje úspěšné v boji s bakterií Lawsonia intracellularis, což je původce zánětlivého onemocnění střeva, který působí v chovech významné ztráty, a má tak na chovatele nepříjemný ekonomický dopad. Proti některým nebezpečným kmenům bakterie Escherichia coli jsou využívány esenciální oleje obsahující karvakrol-takovým může být dobromyslový olej. V chovech drůbeže pomáhají éterické oleje při boji s infekcí bakterií Clostridium perfringens mající za následek těžké záněty střev, tzv. nekrotickou enteritidu. Výborné jsou i výsledky používání při kokcidióze u kuřat. Mohou tak pomoci snížit objem podávaných kokcidiostatik, bez kterých se velkochovy kuřat prakticky neobejdou.


Pro chovatele je nezanedbatelným efektem v chovech zvýšená úroveň využití krmiva, tedy zlepšení konverze. To je důsledek ovlivnění střevní mikroflóry. Esenciální oleje tak mohou nahradit v minulosti běžné přídatné látky-tzv. antibiotické růstové stimulátory, které dokázaly zvýšit přírůstky u chovaných zvířat. Tato aditiva byla v rámci Evropské unie zakázána v roce 2006, jelikož mohla přispívat ke vzniku rezistence bakterií k antibiotikům, což je vážná hrozba pro humánní i veterinární medicínu. U esenciálních olejů je vznik rezistence velmi málo pravděpodobný, jelikož se jedná o soubor mnoha účinných látek s různým principem působení. Jedná se o molekuly, které se vyskytují přirozeně v přírodě a legislativou tak ani nejsou stanoveny maximální limity, v jakých by se mohly v živočišných produktech vyskytovat. V chovu prasat byl studován vliv přidávání oleje z dobromysli, hřebíčku či skořice-ve všech případech zvířata vykazovala vyšší denní přírůstky a zlepšenou konverzi krmiva. Stejně jako u lidí totiž toto „koření“ svým lehkým drážděním sliznice zvyšuje produkci enzymů (čímž zlepšuje trávení) a také hlenu (čímž snižuje možnost přichycení škodlivých mikroorganismů na stěnu střeva a žaludku). Však řada bylinek je u lidí využívána právě jako digestiva podporující trávení a karminativa (působící proti plynatosti).


A představte si, že použití esenciálních olejů může mít i ekologické následky… a to příznivé. Chovy skotu jsou totiž celosvětově významným zdrojem metanu, což je jeden z klíčových plynů mající za vinu skleníkový efekt. Uvolňuje se při mikrobiálních procesech v bachoru, kde (než trávenina postoupí do dalších částí zažívacího aparátu) tráví potravu právě tyto mikroorganismy. Při přidávání některých olejů bylo u přežvýkavců zjištěno zlepšení trávení a snížení produkce metanu a dusíku.


Dalším důvodem použití jako složky krmiv je antioxidační aktivita, které pomáhá prodloužit uchovatelnost krmiv. Některé oleje jsou navíc známé tím, že pro zvířata zvyšují chutnost krmiv a tím i jejich příjem.


Přidávání esenciálních olejů mělo pro zvířata i další kladný důsledek-dokážou se lépe vyrovnat se stresujícími situacemi. U selat se jedná třeba o období odstavu, u drůbeže pak naskladňování do nových chovných prostor.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

 

Literatura:
Franz, C. Baser, K. H. C. Windisch, W. Essential oils and aromatic plants in animal feeding – a European perspective. A review. Flavour and Fragrance Journal, 2010, 25, 327-340
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu