AROMAFAUNA

AROMATERAPEUTICKÉ VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

Nepolidšťujte svého psa.

14.01.2016

Nepolidšťujte svého psa.

Proč tomu tak je? Základním mottem psího života je snaha o co největší uspokojení svých potřeb při co nejmenším výdeji energie. Nejlépe to naplní životem v efektivně fungující smečce řízené jedním vůdcem, kde každý pracuje pro společný cíl a smečka pak pomůže pokrýt jeho životní potřeby.

 

 

Pokud jde o podřízení se vůdcovství, pes má v sobě od narození zakódovanou zcela odlišnou logiku od té lidské. Protože chce žít s minimálním výdejem energie, chce se co nejméně rozhodovat o tom, co má kdy dělat. Rozhodování je zdrojem chyb a tak představuje další, poměrně značný, výdej energie. Pes má tendenci nechat rozhodování na někom jiném, podřídit se vůdci smečky ve víře, že vůdce řídí smečku optimálně tak, aby přežila a žila co nejlépe.

 

 

Zároveň ale, si musí být pes v každémokamžiku jistý, že vůdce, kterému důvěřuje, je stále té důvěry hoden. Proto ho neustále sleduje a pokud objeví vůdcovu slabinu nebo nejistotu, je citem nucen zaujmout jeho místo a začít řídit smečku místo něj přesto, že tuto pozici vlastně zastávat nechce.

 

 

Respekt psa si zaslouží ten, kdo kontroluje jeho zdroje - dopřeje mu bezpečí, klidný spánek, stravu, možnost pohybu a venčení, hry a práce, a kdo naopak respektuje jeho potřeby. Důvěru u psa vzbudí ten, kdo je emocionálně silný a stabilní, srozumitelný, důsledný a spravedlivý.

 

 

Co z toho plyne pro soužití se psem?

Pes, který v lidském světě všechno smí, má absolutní volnost a řídí se jen svými instinkty, není ze svého pohledu svobodný a spokojený pes. Mnohem spíš zmatený pes. Jakmile zjistí, že není nikým veden, převezme vládu nad rodinnou lidskou smečkou a v dezorientujícím prostředí světa lidí si bude vytvářet vlastní pravidla, naprosto odlišná od toho, co od něj běžně očekávají jeho majitelé. A jako vůdce smečky si už nenechá do ničeho mluvit, bude z něj tak zvaně neposlušný, nezvladatelný nebo zlý pes.

 

 

Proto od prvního dne se svým psem nastavte jasné mantinely soužití, doma v soukromí i venku na veřejnosti, za všech okolností. Dodržujte je vy a trvejte na tom, aby je dodržoval i váš pes. Překročení mantinelů korigujte rychle a jednoznačně, očekávané chování podle chuti chvalte a odměňujte.  V rámci mantinelů ale nechte psovi volnost, aby měl možnost projevit svou individualitu a budete mít svobodného nejspokojenějšího psa na světě.

 

 

Mějte svého psa rádi, jak vám srdce velí, ale naučte se posuzovat váš vztah i z té psí stránky a nevnucovat psu jen svůj pohled. Nejlépe se toho dá dosáhnout prostřednictvím něčeho, co bych nazval „informovaným citem“. Snažte zjistit o psím chování co nejvíce zvládnete, vezměte si z toho za své, co vám připadá přínosné, a pak se řiďte ve vztahu s vaším psem vlastním citem. Pokud tohle dokážete, neuděláte chybu.

 

 

Ivan Benda