Článek

Výzkum včel a 1. Aromaterapeutická KH a.s.: Prestižní grant ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou!

Univerzální
Aromaterapie
MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Silice mají široké spektrum účinků, jsou přitom součástí včelí potravy a životního prostředí. Mají určitě vysoké předpoklady pro to stát se pomocníkem při péči o včely.

Rádi bychom se pochlubili velkým úspěchem, který je zároveň velkou výzvou… Společnost 1. Aromaterapeutická KH a.s., která je i výrobcem veterinárních přípravků AROMAFAUNA, již několik let spolupracuje s výzkumníky z Jihočeské univerzity Ing. Petrem Mrázem a Ph.D. a Ing. Mariánem Hýblem, Ph.D. na výzkumu možností využití esenciálních olejů pro podporu zdraví včel.

Silice mají široké spektrum účinků - působí antimikrobiálně, repelentně, antiviroticky, protiplísňově, akaricidně, antioxidačně, regeneračně, jsou součástí včelí potravy a životního prostředí. Mají určitě vysoké předpoklady pro to stát se pomocníkem při péči o včely, která pro ně bude prospěšná a přirozená.

Pro včely není současnost vůbec lehkým obdobím. Život jim ztěžuje mnoho problémů v podobě klimatických změn, chemické zátěže prostředí či nedostatečných zdrojů přirozené pestré potravy v důsledku pěstování monokultur. Tohoto oslabení využívají paraziti a patogenní mikroorganismy, se kterými by se zdravé a silné včelstvo dokázalo vypořádat. Silice jsou přitom prokazatelně účinné proti roztoči Varroa destructor či proti původcům moru včelího plodu, nosematózy a vápenatění včelího plodu.

V rámci dlouholeté spolupráce s Jihočeskou univerzitou na tomto tématu jsme se v roce 2023 rozhodli podat žádost o grantovou podporu na TAČR (Technologická agentura ČR), konkrétně v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA 2. Náš projekt „Využití rostlinných silic za účelem podpory dobrého zdravotního stavu včelstev a produkce kvalitního medu“ se z celkově 536 podaných projektů umístil na 6. místě. Společně s 56 dalšími projekty bude díky grantu finančně podpořen.

Cílem projektu je vývoj inovativních a cenově dostupných přípravků na bázi rostlinných silic zlepšujících rozvoj a zdravotní stav včelstev se specifickou formou emulgace a aplikace.


Co hodnotitelé na našem projektu ocenili?

  • Oponenti se v hodnocení shodují na potřebnosti řešení uvedeného tématu.
  • Léčba včel se v minulosti opírala pouze o chemické preparáty - vytvoření přípravků na přírodní bázi, šetrných k životnímu prostředí, je potřebnou aktivitou, kterou by se měl současný výzkum zabývat.
  • In vitro ověřování rostlinných silic má vysoký aplikační potenciál, s přesahem do zahraničí.
  • Pro včelařskou komunitu se jedná o velmi přínosný projekt, který má ambici podpořit nejen zdraví včelstev, ale má i ekologický a ekonomický aspekt.
  • Vysoký celospolečenský význam projektu.


Finanční podpora nám pomůže výrazně rozšířit spektrum prováděných testů in vitro i in vivo. Cílem je vyvinout vhodnou aplikační formu přípravků, který bude jednoduché používat v terénu a bude podporou pro zdravotní stav včelstev, jichž si tolik vážíme.